NEKI OD PROIZVODA

Vrata – prozori

Neki od proizvoda koje nudimo: SMARTIA M11000 Okretni termički izolovan sistem, SMARTIA M15000 Okretni termički neizolovan sistem, SMARTIA S67 Okretni termički izolovan sistem, SMARTIA M19800 Termički izolovana harmonika vrata, 7001 MD 5 KOMORA, 7001 MD 6 KOMORA.

Klizni sistemi

Neki od proizvoda koje nudimo: SMARTIA S350 Klizni sistem za ulazna vrata, SMARTIA S560 Podizno-klizni termički izolovan sistem, SUPREME S700
Podizno-klizni termički izolovan sistem.

KONTAKT INFO

Adresa

Ul. Iva Andrica bb.Podgorica

Telefon

+382 69 228 459
+382 68 228 459
+30 6984742383

Imate li pitanja?

Naši ciljevi su da ponudimo izvanrednu uslugu kupcima vlasnicima kuća i uvek budemo tu kako bi vam pomogli

PARTNERI