SMARTIA M50

Sistem zid zavesa

 

Opis

SMARTIA M50 je kompletan sistem zid zavesa visoke energetske efikasnosti, koji nudi beskonačne mogućnosti dizajna i izlazi u susret svim zahtevima projekta of contemporary architecture.

Prednosti

  • Zadovoljavajuća energetska efikasnost

Preseci

Galerija