SMARTIA M6

Je izolovano rešenje sistema zid zavesa za čvrste konstrukcije

 

Opis

SMARTIA M6 je kompletan izolovani sistem za zid zavesa, koji je idealan za robusnu konstrukciju i može efikasno da ispuni sve arhitektonske zahteve, kao na primer kreiranje velikih okvira.

Prednosti

  • SMARTIA M6 je kompletan izolovani sistem za zid zavesa, koji je idealan za robusnu konstrukciju i može efikasno da ispuni sve arhitektonske zahteve, kao na primer kreiranje velikih okvira.

Preseci

Galerija